RFID

Met behulp van RFID-tags markeren wij uw producten en/of bedrijfsmiddelen. Zowel in bestaande als in nieuwe processen kunnen RFID toepassingen geïmplementeerd worden. RDIF-tags kunnen contactloos uitgelezen worden met handscanners of vaste scanners. De leesafstand bedraagt, afhankelijk van de toepassing, enkele centimeters tot enige decimeters.

rfid-label

RFID tags en sensoren werken -in tegenstelling tot barcodes- goed in wisselende buiten weersomstandigheden (hoge/lage temperaturen, hoge/lage (lucht)vochtigheid en/of vervuilde omgeving).

Doordat elke RFID-tags een uniek ID heeft, kunt u uw producten op individueel niveau door het productieproces volgen. Tevens is het mogelijk een groot aantal gegevens, zoals type, kleur, klantnaam e.d., op te slaan in de RFID-tag.

 

Case study 1: de autofabriek

Een bekend voorbeeld is een autofabriek, waar elke auto op specificatie van de klant gemaakt wordt (tegenwoordig zijn tientallen variabelen mogelijk zoals kleur, interieur… ). Telkens als de auto in een nieuw productieproces komt, wordt de RFID-tag uitgelezen en het juiste component gemonteerd.

 
Case study 2: de textielwasserij

Een textielwasserij verwerkt de was van bewoners van verschillende zorginstellingen. Tijdens het reinigingsproces moet elk wasstuk traceerbaar blijven, wordt deze na reiniging, met de bewoner gegevens in de juiste rolcontainer verzameld. Deze containers moeten vervolgens in de logistiek optimale volgorde en in de juiste vrachtwagen geplaatst worden.

Door elk wasstuk, elke verzamelzak en elke container te voorzien van een (Active) RFID-tag, kan dit hele proces nauwgezet aangestuurd en gecontroleerd worden.

Met Active RFID technologie kunnen wij, in één scan controleren of de juiste verzamelzakken in de juiste container zitten en tevens  zien waar deze containers zich in de fabriek bevinden dan wel in welke vrachtwagen.

button_rfid_tag_for_guard_tour_system