INDOOR GPS

Indoor GPS is de benaming voor lokalisatie binnen gebouwen. Indoor GPS is theoretisch niet mogelijk omdat de, voor het bepalen van de positie op basis van GPS, te ontvangen satellietsignalen, te zwak zijn om door het dak en muren van het gebouw door te dringen.

Om toch de positie van objecten zoals bagagekarren of (bewakings)personeel binnen een gebouw te bepalen zijn er andere technologieën nodig. Wij maken gebruik van de allernieuwste technologieën waardoor het mogelijk wordt de precieze locatie te bepalen van objecten en/of personen binnen uw bedrijf.

Dezelfde techniek gebruiken wij om te detecteren welke objecten zich in een vrachtwagen bevinden. Hiermee weet u al op het moment dat de vrachtwagen de poort uit rijdt, dat alleen de juiste goederen aan boord zijn.

Case study 1: rolcontainers

Een supermarkt maakt gebruik van rolcontainers om haar filialen te bevoorraden. Tijdens de nacht worden honderden rolcontainers gevuld en klaargezet voor transport. Door de rolcontainers te voorzien van een Active RFID-tag, is tevens de positie van deze rolcontainer in het magazijn bij het computersysteem bekend. Op het moment van transport, kan per rolcontainer aangegeven worden waar deze zich bevindt, wat vergissingen en onnodig zoeken voorkomt.

Dit systeem kan uitgebreid worden met de filialen, waarmee dus ook bekend is in welk filiaal en waar in dat filiaal de rolcontainer zich bevindt.

Wordt ook de vrachtwagen uitgerust met een Trackware® GPS tracking system, dan is de positie van de rolcontainer te allen tijde bekend, en daarmee de locatie van de rolcontainer in het bedrijfsgebouw, uw warehouse of vrachtwagen.

Trackware biedt hiermee een uniek Track & Trace systeem waarmee producten binnen de gehele keten nauwgezet gevolgd kunnen worden!

Case study 2: beveiliging

Recente gebeurtenissen hebben geresulteerd in een steeds grotere investering in beveiliging. Een essentieel onderdeel van de beveiliging van gebouwen is, om in geval van een calamiteit, de juiste persoon op de juiste plaats te hebben. In dit kader is het van wezenlijk belang om, in situaties waarin seconden van levensbelang kunnen zijn, kostbaar tijdverlies te voorkomen door (real-time) te kunnen zien waar (beveiligings)personeel zich in het gebouw bevindt, om zo het (beveiligings)personeel zo snel mogelijk naar de gewenste locatie te kunnen sturen .

IndoorPosition